Dog 34 – French Bulldog

Frenchie ljusmint 90x90cm

Akrylmålning i original på uppspänd canvasduk. 90x90cm. Såld.